'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PILAWA

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@pilawa.com.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:08

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:27.

 • Odpowiedź na wniosek przez PILAWA

  OR.1431.15.2017

  Witam,

  Odpowiadając na Pana zapytanie w sprawie liczby wniosków o udzielenie
  informacji publicznej w latach 2014- 2016 informuję, że:

  1. W 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy Pilawa wpłynęło 43 wnioski o
  udzielenie informacji publicznej.

  2. W 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wpłynęło 52 wnioski o
  udzielenie informacji publicznej.

  3. W 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wpłynęło 50 wniosków o
  udzielenie informacji publicznej.

  4. Scan spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej z 20114 r. w
  załączniku.

  5. Scan spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej z 2015 r. w
  załączniku.

  6. Scan spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej z 2016 r. w
  załączniku.

  Pozdrawiam

  Anna Wójcik

  Urząd Miasta i Gminy w Pilawie

  Tel. (025) 685-61-10 wew. 31

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PILAWA

  Twoja wiadomość

  Do: bielawska@pilawagorna.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:20

  odczytano w dniu 2017-02-27 12:13.