'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na wniosek oudostępnienieinformacji publiczne przez SOKOŁÓW PODLASKI

  W odpowiedzi na wniosek (data wpływu 22.02.2017 r.) o udostępnienie
  informacji publicznej w sprawie ilości wniosków o udostępnienie
  informacji publicznej skierowanych do Urzędu Gminy w Sokołowie
  Podlaskim uprzejmie informuję, iż we wskazanych przez Państwa latach w
  Urzędzie nie prowadzono rejestru wniosków o informacje publiczną. Z
  danych uzyskanych z poszczególnych komórek Urzędu wynika, że
  - w latach 2010-2015 wpłynęło 18 wniosków,
  - w 2016 r. wpłynęło 19 wniosków.

  Z poważaniem

  Edyta Andryszczyk
  Sekretarz Gminy
  Sokołów Podlaski