'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STERDYŃ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug_sterdyn@pro.onet.pl> o 2017-02-21 22:09

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 08:34

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STERDYŃ

  OS.1431.14.2017

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. informuję, że:
  1. W roku 2014 Urząd otrzymał - 52 wnioski
  2. W roku 2015 Urząd otrzymał - 57 wniosków
  3. W roku 2016 Urząd otrzymał - 62 wnioski

  W załączeniu przesyłam skany spisów spraw - rejestr wniosków z poszczególnych lat.

  Z poważaniem
  Anna Kowalska
  Urząd Gminy Sterdyń

  Załączniki