Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PAPROTNIA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug_paprotnia@pro.onet.pl> o 2017-02-21 22:09

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 08:13

 • OdpowieWniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAPROTNIA

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie danych Wójt Gminy Paprotnia
  informuje:
  1.Urząd Gminy w 2014 r. otrzymał 7 wniosków o udostepnienie danych 1
  wniosek został wysłany poczta tradycyjną 6 wniosków mailem.
  2.Urząd Gminy w 2015 r. otrzymał 18 wniosków o udostepnienie danych 2
  wnioski zostały wysłane pocztą tradycyjną 16 wniosków mailem.
  3.Urząd Gminy w 2016 r. otrzymał 18 wniosków o udostepnienie danych 1
  wniosek został wysłany pocztą tradycyjną 17 wniosków mailem.

  w załączeniu przesyłam skany spisu spraw za rok 2014, 2015, 2016.

  z poważaniem
  Stanisław Ładziak
  Wójt Gminy Paprotnia

  Załączniki

 • Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAPROTNIA

  Twoja wiadomość

  Do: ug_paprotnia@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 23:09

  usunięto w dniu 2018-08-10 12:19.