'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RASZYN

  Twoja wiadomość

  Do: ratusz@raszyn.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:10

  odczytano w dniu 2017-02-22 15:42.

 • dot: udostępnienia informacji publicznej przez RASZYN

  <!DOCTYPE html><html><head> <meta charset="UTF-8"></head><body><p>Szanowni Państwo, W odpowiedzi na wniosek przesłany w dniu 21.02.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, stosownie do przepis&#243;w ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764), w załączeniu przekazuję rejestr wniosk&#243;w o udostępnienie informacji publicznej za rok 2014, 2015 i 2016 w formie pliku tekstowego. Liczba wniosk&#243;w pisemnych o informację publiczną w roku 2014- 140, w roku 2015- 101, w roku 2016-87. <br></p><p>Anna Wudarczyk<br>Urząd Gminy Raszyn<br>701 77 62</p></body></html>