'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez KOWARY

  Dzień Dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 21 lutego br. informuję iż:
  1. 21 wniosków otrzymał Urząd w 2014 roku (14 e-mail, 5 poczta
  tradycyjna, 0 do protokołu, 1 fax, 1 e-PUAP).
  2. 18 wniosków otrzymał Urząd w 2015 roku (14 e-mail, 2 poczta
  tradycyjna, 0 do protokołu, 2 e-PUAP).
  3. 20 wniosków otrzymał Urząd w 2016 roku (15 e-mail, 2 poczta
  tradycyjna, 0 do protokołu, 1 fax, 2 e-PUAP).
  Jednocześnie w załączeniu przesyłam ewidencję wniosków za 2014-2016 rok.

  Pozdrawiam,
  Żaneta Waligóra

  --

  Załączniki