'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o informację dotyczącą ilości wniosków o informację publiczną. przez PROCHOWICE

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego 2017 roku o informację związaną
  z ilością zgłoszonych wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do
  urzędu w poszczególnych latach Urząd Miasta i Gminy Prochowice podaje dane:

  1. W 2014 roku - wpłynęło 20 wniosków

  2. W 2015 roku - wpłynęło 9 wniosków

  3. W 2016 roku - wpłynęło 23 wnioski.

  Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta i Gminy Prochowice *nie miał
  prowadzonych ewidencji, rejestrów , spisów *dotyczących wniosków o
  informację publiczną w wymienionych latach.

  Z poważaniem

  Dorota Kiełb, Sekretarz Miasta i Gminy Prochowice*
  *

  *
  *

  **