Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KRZYWDA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminakrzywda.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:33

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:25.

 • Uchwała konsultacje.docx przez KRZYWDA

  Racławówce, dnia 17.01.2018 r.

  Sieć Obywatelska
  Watchodg Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej podaję poniżej informacje dotyczące Gminy Racławice:
  - Gmina nie posiada uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  - w Gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, gminnej rady oświatowej, młodzieżowej rady gminy, gminnej rady seniorów,
  - nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
  - nie funkcjonuje budżet obywatelski,
  - w latach 2014 – 2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
  Rada Gminy podjęła uchwały:
  w roku 2014 –12
  w roku 2015 – 49
  w roku 2016 - 56
  W załączeniu przesyłam uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Racławice.

  Janina Nitwinko
  Inspektor

  Załączniki