'

Instytucja: HANNA

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez HANNA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gminahanna.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:33

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:08.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA

  W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, iż liczba wniosków pisemnych o informację publiczną, jaką urząd otrzymał wynosi:
  1. w roku 2014- 16
  2. w roku 2015- 39
  3. w roku 2016- 14
  W załączeniu kopie rejestrów spraw.

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez HANNA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Maria Grot

  Sekretarz Gminy Komprachcice

  Załączniki