'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez KĄKOLEWNICA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@kakolewnica.lublin.pl> o 2017-02-21 20:33

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 07:41

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄKOLEWNICA

  Kąkolewnica, dnia 06.03.2017 r.

  AO.1431.13.2017 r.

  Katarzyna Batko-Tołuć,

  Szymon Osowski

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  poniżej przesyłam odpowiedzi.

  Ad 1. 51,

  Ad 2. 72,

  Ad 3. 55,

  Ad 4. - załącznik w formacie XLSX,

  Ad 5. - załącznik w formacie XLSX,

  Ad 6. - załącznik w formacie XLSX.

  Z poważaniem

  Paweł Komoń

  Zastępca Wójta

  Urząd Gminy Kąkolewnica

  ul. Lubelska 5

  21-302 Kąkolewnica

  e-mail: zastepca.wojta@kakolewnica.lublin.pl
  <mailto:zastepca.wojta@kakolewnica.lublin.pl>

  tel: (83) 372 20 10

  Załączniki