Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WŁODAWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 21
  luty 2017 do "kancelaria@gmina-wlodawa.nazwa.pl" <kancelaria@gmina-wlodawa.pl> z
  tematem "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • odpowiedż na wniosek o udostepnienie informacji pu przez WŁODAWA

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej
  Urząd Gminy Włodawa informuje:
  Ad. 1. W roku 2014 do Urzędu Gminy Włodawa wpłynęło 14 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej.
  Ad 2. W roku 2015 wpłynęło 12 wniosków
  Ad. 3 W roku 2016 wpłynęło 9 wniosków
  Ad. 4, 5, 6, (skany w załączniku) - pozycja 13 i 14 dziennika korespondencji z
  2014 r. dotyczy jednej sprawy wykonywanej przez kilka komórek, tak samo w 215 r.
  poz. 6 i 7,
  oraz w 2016 r. poz. 6 i 7.

  Grażyna Łobejko Inspektor ds. kancelaryjnych
  -Włodawa, dnia 23.02.2017 r.
  Urząd Gminy we Włodawie
  Al. Jana Pawła II 22
  tel./fax. 082 5721 234
  NIP: 565-12-76-763
  Regon: 000550203
  e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

  Załączniki