'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYRZEC PODLASKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  21.02.2017 r. (data otrzymania 23.02.2017 r.) informuję:

  Pyt. 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
  pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  Odp. 28
  Pyt. 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do
  protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  Odp. 48
  Pyt. 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do
  protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  Odp. 39
  Pyt.
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2016 rok.
  Odp. W załączeniu odpowiedź na wniosek pkt 4-6.

  Z poważaniem

  Z up. Burmistrza Miasta
  Adriana Grochowska
  Naczelnik Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej
  Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
  ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

  Załączniki