Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GRĘBOCICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@grebocice.com.pl> o 2017-02-21 20:28

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-23 11:49

 • odpowiedź na wniosek przez GRĘBOCICE

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
  pozdrawiam
  Izabela Wójcik
  Urząd Gminy Grębocice
  tel. 76 8325 315

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek przez GRĘBOCICE

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
  pozdrawiam
  Izabela Wójcik
  Urząd Gminy Grębocice
  tel. 76 8325 315

  Załączniki

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBOCICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@grebocice.com.pl> o 2017-02-21 20:19

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-23 11:49

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@grebocice.com.pl> o 2017-02-21 20:19

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-23 11:49