'

Instytucja: RYKI

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji na podstawie art. 2
  ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) uprzejmie
  informuję, że

  1. Liczba wniosków o informację publiczną w 2014 roku wynosi: 21 wniosków.

  2. Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 roku wynosi: 50 wniosków.

  3. Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 roku wynosi: 55 wniosków.

  Ewidencja wniosków prowadzona jest w formie elektronicznej w systemie
  el-Dok w głównym sekretariacie Urzędu Miejskiego. W załączeniu wydruk z
  systemu el-Dok. Ewa Ochap, Asystent Burmistrza Ryk

  W dniu 21.02.2017 o 20:34, sprawa-633@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki