'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez GROMADKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gromadka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpwiedź na wniosek z dnia 22 .02.2017 r przez GROMADKA

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 uprzejmie informuję:
  1. Liczba wniosków otrzymanych w 2014 r
  - droga elektroniczną 36 wniosków ,
  - pocztą tradycyjna 11 wniosków
  2. Liczba wniosków otrzymanych w 2015 r
  - droga elektroniczną 29 wniosków ,
  - pocztą tradycyjna 8 wniosków
  3. Liczba wniosków otrzymanych w 2016 r
  - droga elektroniczną 32 wniosków ,
  - pocztą tradycyjna 1 wniosek
  4- 6 Urząd Gminy w Gromadce nie prowadzi odrębnej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej – brak takiego obowiązku zdefiniowanego w ustawie z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej / t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1764 ze zm./
  z poważaniem
  Tomasz Matyjewicz
  Zastępca wójta
  Urząd Gminy Gromadka
  tel. 601 979 262 , 75 7382452
  fax 75 7382472

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GROMADKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gromadka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gromadka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki