'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KODEŃ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informuję, iż przedmiotowy Wniosek nie wyczerpuje kryteriów formalnych tj.:
  - Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie wskazanych osób jako członków
  Zarządu Stowarzyszenia do jego reprezentacji
  - Brak wskazania pełnej nazwy Stowarzyszenia

  Poza tym Wniosek winien być sporządzony w formie pisemnej z dołączonym
  odpisem z Rejestru Stowarzyszeń z którego wynikałoby upoważnienie z
  opatrzonym podpisem osób występujących z tym Wnioskiem Pani Katarzyny
  Batko – Tołuć i Pana Szymona Osowskiego do działania w imieniu tego
  Stowarzyszenia.

  Z poważaniem
  Urząd Gminy Kodeń

  -----Oryginalna wiadomość-----