'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez JEŻÓW SUDECKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@jezowsudecki.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 21.02.2017 20:28

  odczytano w dniu 22.02.2017 07:23.

 • odpowiedź na zapytanie bubliczne z dnia 22.02.2017r. przez JEŻÓW SUDECKI

  W odpowiedzi na zapytanie publiczne z dnia 22.02.2017r. dot. liczby wniosków
  złożonych o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016
  odpowiadamy:

  Ad.1,2,3

  liczba wniosków w

  2014r. - 55,

  2015r. - 78,

  2016r. - 53

  Ad.4,5,6

  W załączeniu przesyłamy skany rejestrów wniosków z lat 2014-2016.

  Pozdrawiam

  Małgorzata Gralik

  Sekretariat Urzędu Gminy

  Jeżów Sudecki

  Załączniki