'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MYSŁAKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@myslakowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:28

  odczytano w dniu 2017-02-22 11:47.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MYSŁAKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@myslakowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:19

  odczytano w dniu 2017-02-22 11:46.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez MYSŁAKOWICE

  Witam,

  Udzielając odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat
  liczby wniosków pisemnych o informację publiczną, uprzejmie informuję, co
  następuje:

  Rok 2016 - 19 wniosków

  Rok 2015 - 30 wniosków

  Rok 2014 - 27 wniosków

  W załączeniu skany rejestrów wniosków.

  Z poważaniem

  Joanna Osińska - Sekretarz Gminy Mysłakowice

  Urząd Gminy Mysłakowice

  ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

  Tel. 75 64-39-960 fax 75 64-39-999

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@myslakowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:19

  odczytano w dniu 2017-02-22 11:46.