'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez Biała Podlaska

  Twoja wiadomość

  Do: um@bialapodlaska.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:36

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:14.

 • informacja publiczna przez Biała Podlaska

  Szanowna Pani,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, uprzejmie
  informuję, że do Urzędu Miasta Biała Podlaska wpłynęły wnioski o
  udostepnienie informacji publicznej:

  1. 2014 r. - 36,

  2. 2015 r. - 86,

  3. 2016 r. - 87.

  W załączeniu przesyłam rejestry wniosków wpływających w poszczególnych
  latach (w Urzędzie rejestry prowadzą poszczególne komórki organizacyjne).

  Z poważaniem

  Andrzej Kucaba

  Sekretarz Miasta

  Wydział Organizacyjny i Kadr

  Urząd Miasta Biała Podlaska

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

  21-500 Biała Podlaska

  telefon: 83 341 61 03

  83 343 66 92 w. 103

  email: andrzej.kucaba@bialapodlaska.pl

  www.bialapodlaska.pl

  Załączniki