'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez LUBARTÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  Urząd Miasta Lubartów informuje:
  Ad. 1 W roku 2014, do tut. urzędu wpłynęło 58 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej;
  Ad. 2 W roku 2015 zarejestrowano 55 analogicznych wniosków;
  Ad. 3 W roku 2016 urząd odnotował wpływ 64 wniosków o udostępnienie
  informacji publicznej;
  W załączeniu, przesyłam wnioskowany przez Państwa w punktach 4-6,
  rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły
  do Urzędu Miasta Lubartów w latach 2014-2016.

  Robert Polichańczuk
  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Urząd Miasta Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów
  tel. 81 855-22-73
  fax. 81 855-20-16
  poczta@um.lubartow.pl
  www.lubartow.pl

  W dniu 2017-02-21 o 20:37, sprawa-728@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Katarzyna Gruba
  Urząd Miasta Lubartów
  Sekretariat Burmistrza
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów
  tel. 81 855-22-73
  fax. 81 855-20-16
  poczta@um.lubartow.pl
  www.lubartow.pl

  Załączniki