Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BIŁGORAJ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@bilgoraj.pl> o 2017-02-21 20:37

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 07:48

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIŁGORAJ

  Dzień dobry,
  Odpowiadając na poniższy wniosek informuję, że liczba wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej w latach 2014 - 2016 rozkładała się
  następująco:
  2014 - 92
  2015 - 86
  2016 - 65
  W załączeniu skany rejestrów wniosków o udzielenie informacji publicznej.

  Anna Momot
  Urząd Miasta Biłgoraj
  Plac Wolności 16
  23 - 400 Biłgoraj
  sekretariat@bilgoraj.pl
  84 686 96 00

  Załączniki