'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARA KAMIENICA

  Twoja wiadomość

  Do: starakamienica@starakamienica.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:28

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:34.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

  Urząd Gminy Stara Kamienica w odpowiedzi na wniosek, przekazuje w załączniku spis wniosków o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016.

  Urząd Gminy Stara Kamienica
  Sylwia Domańska-Mosko
  Sekretarz Gminy
  sekretarz@starakamienica.pl

  Załączniki

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

  Urząd Gminy Stara Kamienica powiadamia, że z przyczyn organizacyjnych wnioskowania e-mailem z dnia 21 lutego 2017 r. informacja publiczna będzie udostępniona w terminie do dnia 31 marca 2017r.

  UG Stara Kamienica
  Sekretarz Gminy
  Sylwia Domańska-Mośko

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

  Urząd Gminy Stara Kamienica powiadamia, że z przyczyn organizacyjnych wnioskowania e-mailem z dnia 21 lutego 2017 r. informacja publiczna będzie udostępniona w terminie do dnia 31 marca 2017r.

  UG Stara Kamienica
  Sekretarz Gminy
  Sylwia Domańska-Mośko

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

  Twoja wiadomość

  Do: starakamienica@starakamienica.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:19

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:35.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

  Urząd Gminy Stara Kamienica w odpowiedzi na wniosek, przekazuje w załączniku spis wniosków o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016.

  Urząd Gminy Stara Kamienica
  Sylwia Domańska-Mosko
  Sekretarz Gminy
  sekretarz@starakamienica.pl

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Twoja wiadomość

  Do: starakamienica@starakamienica.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:19

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:35.