Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SIEKIERCZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@siekierczyn.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEKIERCZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@siekierczyn.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEKIERCZYN

  W dniu 2017-02-22 o 08:11, Urząd Gminy Siekierczyn pisze:
  Szanowni Państwo
  W odpowiedzi na powyższy mail uprzejmie informuję, że nie jestem w
  stanie udzielić na niego szczegółowej odpowiedzi. Wynika to z faktu, iż
  w tut. Urzędzie nie jest prowadzony centralny rejestr wniosków o
  informację publiczną. Wyjaśniam, że w przypadku wpłynięcia takiego
  wniosku w wersji papierowej czy elektronicznej jest on kierowany do
  merytorycznych referatów lub stanowisk pracy celem udzielenia
  odpowiedzi. Mogę jedynie określić, że liczba ich była niewielka i w ww.
  latach wpłynęło od kilku do kilkunastu wniosków rocznie. Większość tych
  zapytań dotyczyła spraw związanych z inwestycyjnymi zamówieniami
  publicznymi, użytkowanymi oprogramowaniami biurowymi, zakupem różnych
  materiałów lub sprzętu czy udzieleniem dotacji podmiotowych dla
  przedszkoli niepublicznych.
  Z poważaniem

  --
  Edward Cwynar
  Zastępca Wójta Gminy
  -----------------------
  Urząd Gminy Siekierczyn
  59-818 Siekierczyn 271
  tel. 75 7221788, fax: 75 7221750
  e-mail:zastepcawojta@siekierczyn.pl

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@siekierczyn.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki