Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 Monitoring: 

Oświadczenia o zakazie polowania 2023

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 27b ustawy Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_kT71OIC.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Udostępnienie informacji publicznej - Prawo łowieckie [Sprawa#WO.1431.43.2023] przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu

  Dokumenty: WO.KW.00299.2023
  Znak sprawy: WO.1431.43.2023
  Rej. koresp. wych.: RKW-13971.2023
  Wysłane przez: Ewelina Orzelska
  Tel. służbowy: (43) 822-42-12, wew. 403
  Miejsce urzędowania: pok. 403

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  Ewelina Orzelska
  --
  Starostwo Powiatowe
  w Sieradzu
  pl. Wojewódzki 3
  98-200 Sieradz
  tel. +48 43 822 05 01
  fax: +48 43 822 78 61

  Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Sieradzki reprezentowany przez Starostę Sieradzkiego
  2. Inspektorem ochrony danych jest dr Magdalena Kuszmider. Można się z nim kontaktować pod adresem: {{ email }}.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie (art. 6 ust 1 lit. a RODO) zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi).
  4. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji, po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przechowywane wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • WO.1431.43.2023.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_gRbFFJg.xml (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_2IQGDWR.xsl (nieskanowany) Skanuj