Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Złotoryi

 Monitoring: 

Oświadczenia o zakazie polowania 2023

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • dot. wniosku z dnia 13 września 2023r. przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 13 września 2023r.  o udostępnienie
  informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych i
  obowiązujących na dzień dzisiejszy oświadczeń, o których mowa w art. 27b
  ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082 - dalej pr.łow.)
  informuję, iż w Starostwie Powiatowym w Złotoryi od 2018 roku zostało
  podpisanych osobiście przez wnioskujących zgodnie z art. 27b ust. 4
  pr.łow. i złożonych w tut. organie 6 oświadczeń o zakazie wykonywania
  polowań na nieruchomości.

  z poważaniem

  Monika Lesik-Leszczewicz

  Starostwo Powiatowe w Złotoryi