Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Starostw
  Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że do dnia dzisiejszego
  przedłożono łącznie 5 oświadczeń o zakazie wykonywania polowania. o
  której mowa w art. 27 b ustawy z dnia 13 października 1996 r. Prawo
  Łowieckie (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1683 z poźn.zm).

  --
  Grzegorz Olearczyk
  Wydział Rozwoju Lokalnego,
  Edukacji i Zdrowia
  Starostwo Powiatowe
  w Dąbrowie Tarnowskiej
  ul. Berka Joselewicza 5
  33 - 200 Dąbrowa Tarnowska
  tel. 14 642 24 31 wew. 240