Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Udostępnienie informacji publicznej przez None

  Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim Wydział Rolnictwa, Ochrony
  Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego w odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.10.2021 r., przysłany za
  pośrednictwem e-mail, w sprawie łącznej liczby złożonych do dnia
  14.10.2021 r. w tutejszym Urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b
  ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 1683 ze zm.), tj. oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na
  nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego informuje, ze takich
  oświadczeń wpłynęło 5, z czego 1 zostało zgodnie z właściwością
  przekazane do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

  --
  Łączę pozdrowienia

  Małgorzata Pachlińska
  Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
  Promocji i Rozwoju Gospodarczego
  tel. 29 71 73 681

  „Niniejsza wiadomość jest własnością Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim i może zawierać informacje poufne lub prawnie chronione.
  Jeśli nie jesteś prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie, są zabronione.
  Jeśli otrzymałeś/aś niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim.
  Klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej www.bip.powiat-makowski.pl.”

  Załączniki

  • malgorzata_pachlinska.vcf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dzień dobry, ustawowy termin na udostępnienie informacji minął w dn. 28.10.2021, tymczasem do dzisiaj nie otrzymałem jej. Proszę o wykonanie wniosku i przesłanie informacji na adres {{EMAIL}}

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118