Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie

  Witam!

  List na adres "biuro@powiat-lancut.com.pl" datowany czwartek, 14 października 2021 (12:06:49),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  biuro@powiat-lancut.com.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.c240b39a4d9c05a290e4dbc2ed79ff41.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from mail.powiatlancut.pl (LHLO mail.powiatlancut.pl)
  (172.26.11.11) by mail.powiatlancut.pl with LMTP; Thu, 14 Oct 2021 12:05:28
  +0200 (CEST)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.powiatlancut.pl (Postfix) with ESMTP id 37BE3921288
  for <biuro@powiatlancut.pl>; Thu, 14 Oct 2021 12:05:28 +0200 (CEST)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at powiat-lancut.com.pl
  X-Spam-Flag: NO
  X-Spam-Score: 3.919
  X-Spam-Level: ***
  X-Spam-Status: No, score=3.919 required=6.6 tests=[BAYES_50=0.8,
  DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, DKIM_VALID_EF=-0.1,
  DMARC_FAIL_NONE=1.2, HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.249,
  HTML_IMAGE_ONLY_16=1.092, HTML_MESSAGE=0.001, SPF_HELO_NONE=0.001,
  SPF_SOFTFAIL=0.665, T_REMOTE_IMAGE=0.01, URIBL_BLOCKED=0.001]
  autolearn=no autolearn_force=no
  Authentication-Results: mail.powiatlancut.pl (amavisd-new);
  dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.co
  Received: from mail.powiatlancut.pl ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.powiatlancut.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id udF8xtLemRwp for <biuro@powiatlancut.pl>;
  Thu, 14 Oct 2021 12:05:27 +0200 (CEST)
  Received: from antyspam2.barracuda.pl (antyspam2.barracuda.pl [78.9.183.179])
  by mail.powiatlancut.pl (Postfix) with ESMTPS id CE825921267
  for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 14 Oct 2021 12:05:27 +0200 (CEST)
  X-ASG-Debug-ID: 1634206009-0d4c852eb64412d0001-kWJTC9
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151]) by antyspam2.barracuda.pl with ESMTP id QhUUeVRt6Et5Xpjl (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128 verify=NO) for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 14 Oct 2021 12:06:49 +0200 (CEST)
  X-Barracuda-Envelope-From: el.c240b39a4d9c05a290e4dbc2ed79ff41.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co
  X-Barracuda-Effective-Source-IP: smtp2-2131.emaillabs.co[185.243.31.151]
  X-Barracuda-Apparent-Source-IP: 185.243.31.151
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4HVQ6d3Ttbz8Rvt7
  for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 14 Oct 2021 10:06:49 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1634206009;
  bh=w38CK1kKCCUtIt+1NQMR8famo9BCvSSZiHHO6oLaoUI=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=Nzv+E+fqETyiOnP+Uqvqe0qz/o3nin+AhQWI+Kk6GQj2N+K/nYrkZ/+PFPmOIfxxK
  +5d4xSms4HkgsP5Q8CnBakgS2q2Cp9K7DnPKbatuxPvmZoHWq0XJZijnHoqvwiNUkX
  auUFWPfDAVfn7FA3LRLt1YR1A1xs06DGEmOMMEq0=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 119E425C37
  for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 14 Oct 2021 12:06:49 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============8808739884553025575=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Przypominam o upływającym dzisiaj terminie na udzielenie informacji publicznej.

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie

  Witam!

  List na adres "biuro@powiat-lancut.com.pl" datowany czwartek, 28 października 2021 (11:55:12),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  biuro@powiat-lancut.com.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.8ed72cb3e0d7d14288856a4d9c6d7ca6.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from mail.powiatlancut.pl (LHLO mail.powiatlancut.pl)
  (172.26.11.11) by mail.powiatlancut.pl with LMTP; Thu, 28 Oct 2021 11:53:48
  +0200 (CEST)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.powiatlancut.pl (Postfix) with ESMTP id 091E39210DA
  for <biuro@powiatlancut.pl>; Thu, 28 Oct 2021 11:53:48 +0200 (CEST)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at powiat-lancut.com.pl
  X-Spam-Flag: NO
  X-Spam-Score: 3.119
  X-Spam-Level: ***
  X-Spam-Status: No, score=3.119 required=6.6 tests=[BAYES_20=-0.001,
  DKIM_SIGNED=0.1, DKIM_VALID=-0.1, DKIM_VALID_EF=-0.1,
  DMARC_FAIL_NONE=1.2, HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS=0.249,
  HTML_IMAGE_ONLY_16=1.092, HTML_MESSAGE=0.001,
  RCVD_IN_DNSWL_BLOCKED=0.001, SPF_HELO_NONE=0.001, SPF_SOFTFAIL=0.665,
  T_REMOTE_IMAGE=0.01, URIBL_BLOCKED=0.001]
  autolearn=no autolearn_force=no
  Authentication-Results: mail.powiatlancut.pl (amavisd-new);
  dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.co
  Received: from mail.powiatlancut.pl ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.powiatlancut.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id JXylMLJJf1-M for <biuro@powiatlancut.pl>;
  Thu, 28 Oct 2021 11:53:47 +0200 (CEST)
  Received: from antyspam2.barracuda.pl (antyspam2.barracuda.pl [78.9.183.179])
  by mail.powiatlancut.pl (Postfix) with ESMTPS id 938F59210CA
  for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 28 Oct 2021 11:53:47 +0200 (CEST)
  X-ASG-Debug-ID: 1635414913-0d4c85513e25220001-kWJTC9
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151]) by antyspam2.barracuda.pl with ESMTP id 5grLgAatawhZ8MQC (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128 verify=NO) for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 28 Oct 2021 11:55:13 +0200 (CEST)
  X-Barracuda-Envelope-From: el.8ed72cb3e0d7d14288856a4d9c6d7ca6.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co
  X-Barracuda-Effective-Source-IP: smtp2-2131.emaillabs.co[185.243.31.151]
  X-Barracuda-Apparent-Source-IP: 185.243.31.151
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4Hg1Bn0sBFz8Rvyq
  for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 28 Oct 2021 09:55:13 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1635414913;
  bh=eHPQofb5KSimOvrJ9iLJ9iXIqhZZ4zTnQzhBu4GC/tg=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=2x1/cCK3i8d4mrBfWCU9YeNfgMKry8X6sPK+OmRdybDWsbwgaUrCmFiUZqYV1YsbN
  ZzT2geK+pl1ficbxfCLxY1b1NVIcCGkyRA0ZA1pDc/GWEE5wnrceXuaRp6H/EJ0/qA
  WPrwNxNbGVMfr47x2/UwARK6rmJhksZmbyHPrKzY=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 8FC651EA29
  for <biuro@powiat-lancut.com.pl>; Thu, 28 Oct 2021 11:55:12 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============8523989253207781848=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=