Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • oświadczenia o zakazie polowania przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu

  Szanowny Panie

  Do Starosty Przemyskiego do dnia 18.10.2021r., złożono 11 oświadczeń o
  zakazie polowania, z czego 8 zostało przekazane organom właściwym do
  wydzierżawiania obwodów łowieckich do załatwienia wg kompetencji.

  Z poważaniem

  Barbara Królak
  Główny specjalista ds. leśnictwa i ochrony przyrody
  Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Starostwo Powiatowe w Przemyślu
  tel. 16 678 50 54 wew. 152