Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Lęborku

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres starostwo_lebork@poczta.onet.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_cF55ZaF.txt (nieskanowany) Skanuj
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej - oświadczenia przez Starostwo Powiatowe w Lęborku

  Dzień dobry,

  w związku z pismem przesłanym w dniu 14.10.2021r. o udostępnienie
  informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych oświadczeń o zakazie
  wykonywania polowania na danej nieruchomości o których mowa w art. 27b
  ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie informuje, iż do
  Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne
  oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

  z poważaniem
  Ewelina Winter-Weta
  podinspektor ochrony środowiska
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  --
  Administratorem danych jest Starosta Lęborski, który powołał Inspektora
  Ochrony Danych (kontakt: iodo@starostwolebork.pl). Podstawą
  przetwarzania danych są kompetencje powiatu wynikające z ustawy o
  samorządzie powiatowym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
  kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą
  udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do
  realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą
  może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania
  danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z
  wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. Szczegółowe
  zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
  powiatleborski.bip.gov.pl/klauzula-informacyjna/ oraz w miejscach
  obsługi klientów.

  Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
  ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej
  zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie rozprowadzanie,
  dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione na
  podstawie art. 32 rozporządzenia UE 2016/679 RODO. Jeżeli otrzymał
  Pan/Pani wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na
  stronie www.powiat-lebork.comw zakładce ochrona danych.
  Note: The contents of this message may be confidential and subject to
  the ban on disclosure. If the reader of this message is not an intended
  recipient, I hereby inform you that any dissemination, distribution or
  copying of this message is strictly forbidden according with art.32 to
  the regulation of the European Parliament 2016/679 RODO. If you have
  received this message by mistake, please immediately notify the sender
  by replying to this message and delete it from your mailbox.