Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

 Monitoring: 

Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie

  Dzień dobry,

  Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w nawiązaniu do wniosku z dnia 14.10.2021 r. (data wpływu 14.10.2021 r.) informuje, że złożony wniosek dot. udostępnienia informacji ws. oświadczeń o zakazie wykonywania polowań na nieruchomości podlega pod ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283).
  W związku z powyższym pobierana jest opłata za udostępnienie informacji o środowisku. Stawkę reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r., w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).
  Opłata ta uzależniona jest od wyboru formy w jakiej udostępniana jest informacja.

  Prosimy o stanowisko w tej sprawie, czy jest Pan dalej zainteresowani uzyskaniem ww. informacji.

  Pozdrawiam

  Przemysław Daleki

  Starostwo Powiatowe w Wejherowie

  ul. 3 Maja 4

  84-200 Wejherowo

  tel. 58 572 95 41-45

  „Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji e-mail jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie http://bip.powiatwejherowski.pl/artykul/2/5663/inspektor-ochrony-danych-dane-osobowe"

 • Re: Wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez krzysztof

  Ponawiam wniosek o udzielenie informacji publicznej. Nie jest to informacja o środowisku i nie "podlega" pod wskazaną przez Państwa błędnie podstawę prawną. Oczekuję przesłania żądanej informacji nie później niż w ciągu 14 dni na adres {{EMAIL}}

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

 • Udostępnienie inf. ws oświadczeń przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie

  Dzień dobry, zostały wydane 4 oświadczenia o zakazie wykonywania polowań na nieruchomości.

  Pozdrawiam

  Starostwo Powiatowe w Wejherowie

  ul. 3 Maja 4

  84-200 Wejherowo

  tel. 58 572 95 41-45

  „Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji e-mail jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie http://bip.powiatwejherowski.pl/artykul/2/5663/inspektor-ochrony-danych-dane-osobowe"

 • Re: Udostępnienie inf. ws oświadczeń przez krzysztof

  Dziękuję za informację.

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118