Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Odpowiedź na wniosek. [Sprawa#OS.1431.13.2021] przez Starostwo Powiatowe w Rybniku

  Dokumenty: OS.KW-001211/21
  Znak sprawy: OS.1431.13.2021
  Rej. koresp. wych.: RKW.2021.31098
  Wysłane przez: Katarzyna Kozakiewicz
  Miejsce urzędowania: OŚ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2021r. dotyczący udzielenia informacji publicznej w zakresie oświadczeń o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie, informuje iż do dnia udzielenia Panu odpowiedzi nie złożono w tut. urzędzie ww oświadczeń.
  Z poważaniem
  Katarzyna Kozakiewicz
  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31
  44-200 Rybnik
  tel. 032-4161353
  --
  Starostwo Powiatowe w Rybniku
  Referat Ochronny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  ul. 3 Maja 31
  44-200 Rybnik
  tel.: +48 324161353
  fax: +48 324228658
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL