Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowej

  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia
  14.11.2020 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej
  ilości złożonych przez właścicieli gruntów do tut. organu oświadczeń w
  zakresie zakazu wykonywania polowania na danej nieruchomości, informuje
  że do dnia 28.10.2021 r. do Starosty Włoszczowskiego wpłynęły łącznie 3
  oświadczenia (1 w 2019 r., 1 w 2020 r., 1 w 2021 r.) złożone w trybie
  art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

  Katarzyna Kwaca
  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie