Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Odpowiedź inf. publiczna przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu

  WO.KS.1431.74.2021               Gostyń, 15 października 2021 r.

                                     Pan

                                     Krzysztof Wychowałek

           W związku z Pana wnioskiem z dnia 14 października 2021 r. w
  sprawie o udostępnienie informacji publicznej informuję, że zgodnie z §
  33 ust.1 oraz § 59 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
  dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
  działania archiwów zakładowych(Dz.U. Nr 14, poz.67) w załączeniu
  udzielam odpowiedzi.

          Informuję, że dokument jest podpisany podpisem elektronicznym
  przez Sekretarza Powiatu Pana Leszka Malińskiego.

  --

  Z poważaniem

  Estera Turkowiak
  Podinspektor
  ------------------------------------------------------------
  Referat ds. obsługi klienta
  Wydział Organizacyjny

  Starostwo Powiatowe w Gostyniu

  tel. (65) 575-25-13
  fax. (65) 572-31-46
  www.powiat.gostyn.pl

  Załączniki