Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Odp. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Turku

  Pan
  Krzysztof Wychowałek

  ODE Źródła, Łódź

  odpowiadając na wniosek z dnia 14.10.2021 r. w sprawie udzielenia
  informacji publicznej, informuję że przed Starostą Tureckim złożono
  ogólnie 12 oświadczeń o zakazie wykonywania polowania. W roku 2018 – 3
  oświadczenia, w roku 2019 – 2 oświadczenia, w 2020 roku -7, w 2021 -0
  .Do dnia dzisiejszego żadne oświadczenie nie zostało cofnięte.

  --
  Zofia Szymańska
  Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
  tel.632223280