Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Fwd: odp. dot. oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości przez Krosno

  OK.1431.137.2021.F

  Pan
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 października 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej dot. łącznej liczby złożonych w urzędzie oświadczeń (na dzień złożenia wniosku), o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości") informuję, że do Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna nie złożono oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

  Andrzej Lula
  Sekretarz Miasta Krosna