Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Udostępnienie informacji - zakaz wykonywania polowań na nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Oławie

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
  udostępnienia informacji dotyczącej łącznej liczby złożonych oświadczeń
  o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości, informuję, że do dnia
  14 października 2021 r. do Starosty Oławskiego wpłynęły 4 (słownie:
  cztery) takie oświadczenia.

  Maciej Trembecki