Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Re: Udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ponawiam swój wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi na adres {{EMAIL}} należy udzielić bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni. Nie ma tu zastosowania KPA.

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

 • Re: Informacja publiczna dot. oświadczeń o zakazie wykonywania polowań przez krzysztof

  Dziękuję za informację.

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118