Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  - ankiety zgłoszeniowej, którą przesłał Państwa urząd do konkursu Perły Samorządu 2021 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (np. skan) na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@aleksandrow-lodzki.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

  Stosownie do złożonego przez Państwa w dniu 10.06.2021 r., wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że odpowiedź Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

  Pozdrawiam,
  Joanna Marciniak
  Inspektor,
  Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
  42 270 03 87

  Joanna Marciniak
  Inspektor,
  Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
  42 270 03 87

  Załączniki

  • odp_ankieta_Perly_Samorzadu_2021.pdf (nieskanowany) Skanuj