Instytucja: BYTOM ODRZAŃSKI

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

  --
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYTOM ODRZAŃSKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl> o 2018-09-17 11:48

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-09-17 12:54

 • Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej. przez BYTOM ODRZAŃSKI

  Bytom Odrzański, dnia 24.09.2018 r.

  Nasz znak: OS.1431.6.2018

  Ośrodek Działań

  Ekologicznych "Źródła"

  Łódź


  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.09.2018 r., uprzejmie informuję, że:

  1. Po 1 kwietnia 2018 r. nie otrzymaliśmy informacji, o której mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

  2. Informacje, o których mowa w pkt 1 będą podawane na stronie http://www.bip.bytomodrzanski.pl.

  3. Nie otrzymaliśmy informacji, o której mowa w art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

  Wiesława Skrobacz
  Sekretarz Gminy