Instytucja: 

MARKUSY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez MARKUSY

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 31
  sierpnia 2018 do "Urząd Gminy Markusy" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • dot. wniosku o udostępnienie inf. publicznej przez MARKUSY

  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy tut. Urząd informuje:
  na rok 2018 Urząd Gminy dostał plany polowań w formie papierowej, załączone w załączniku. Natomiast po dniu 01.04. 2018r. tut. Urząd nie dostał żadnej informacji dotyczącej terminów polowań zbiorowych. Przedmiotowe informacje o terminach polowań wywieszane są na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Ponadto informuje się, że tut. Urząd nie dostawał nigdy informacji od Koła Łowieckiego o książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
  B. Kazimierowska

  Załączniki

  • plan_polowań_001.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz
  • plan_polowań_002.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz
  • plan_polowań_003.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz
  • plan_polowań_004.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz
  • plan_polowań_005.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz