Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 31.08.2018 11:46

  odczytano w dniu 31.08.2018 11:46.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO

  Pan

  Krzysztof Wychowałek

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.08.2018r, Urząd Gminy Mrągowo udziela następującej odpowiedzi:

  Ad 1.

  Lp.

  Data

  Obwód

  Łowiska

  Gatunki

  1

  09.01.2018

  101, 134

  Turwągi, Gronowo, Kocibórz, Sw. Lipka

  Jeleń, dzik

  2

  11.01.2018

  101,134

  Turwągi, Gronowo, Kocibórz, Sw. Lipka

  Jeleń, dzik

  3

  13.01.2018

  101,134

  Pieckowo, Pilec, Grzybowo

  Jeleń, dzik

  4

  15.01.2018

  101

  Sławkowo, Bocian

  Jeleń, dzik

  5

  27.01.2018

  134

  Sw. Lipka, Pilec, Lembruk, Grzybowo

  Dzik

  6

  28.01.2018

  101

  Zalesie, Turwągi, Boże

  Dzik

  Ad 2

  W załączeniu plik.

  Ad 3.

  Na stronie internetowej w zakładce "Środowisko" pozycja "Łowiectwo"

  https://mragowo.warmia.mazury.pl/srodowisko/lowiectwo

  Ad 4

  Na stronie internetowej w zakładce "Środowisko" pozycja "Łowiectwo"

  https://mragowo.warmia.mazury.pl/srodowisko/lowiectwo

  Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 352 ze zm.) o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

  Załączniki