Instytucja: 

PIECKI

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIECKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 31.08.2018 11:46

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o31.08.2018 12:18

 • informacja publiczna przez PIECKI

  Szanowny Panie Krzysztofie Wychowałek,
  Zgodnie z Pana wnioskiem z dnia 31-08-2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przesyłam informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Łoś w Mrągowie ( w formie tabeli oraz skan informacji przedłożonej przez Koło). Jest to jedyne zgłoszenie jakie wpłynęło do tut. Urzędu. Ponadto informuję, że obwieszczenia dot. wskazanych przez Pana spraw łowieckich zamieszczane są ( i będą) na stronie internetowej: bip.piecki.com.pl w zakładce “ogłoszenia”.

  Z poważaniem
  insp. Agata Hajko ( tel. 89-742-23-20)
  Urząd Gminy Piecki
  ul. Zwycięstwa 34
  11-710 Piecki

  Załączniki

  • tabela_polowan_zbiorowych.pdf
  • polowanie_zbiorowe_tabela.odt