Instytucja: 

PURDA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • OS.1431.99.2018 przez PURDA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej (odpowiedź również poniżej w treści maila).

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Purda, 12 września 2018 r.

  Znak: OS.1431.99.2018

  *Pan Krzysztof Wychowałek*

  *Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”*

  *ul. Zielona 27*

  *90-602 Łódź*

  **

  /dotyczy: wniosku z dnia 31 sierpnia 2018 r. zarejestrowanego pod
  numerem dziennika 13438/

  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), poniżej podaję informacje, o
  których mowa we wniosku:

  *Ad. 1*. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania:

  Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś”

  - 18.08.2018 – rejon miejscowości Butryny,

  - 17.11.2018 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

  - 01.12.2018 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

  - 05.01.2019 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

  - 16.02.2019 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs.

  Koło Łowieckie „Żubr”

  - 15.08.2018, godz. 5.25 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210, 211,
  239, 240,

  - 18-19.08.2018, godz. 5.30 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210,
  211, 239, 240,

  - 25-26.08.2018, godz. 5.45 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210,
  211, 239, 240,

  01-02.09.2018, godz. 5.55 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210, 211,
  239, 240.

  *Ad. 2*. W załączeniu skany przesłanych przez koła łowieckie informacji.

  *Ad. 3*. Adres strony internetowej, na której będą podawane do
  publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia
  i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:
  http://bip.purda.pl/wiadomosci/9738/ochrona_srodowiska

  *Ad. 4.*Do Urzędu Gminy w Purdzie nie zostały przekazane informacje o
  miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Otrzymują:

  1. Adresat ({{ email }})

  2. a/a

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Message from KM_C258
  Data: Wed, 12 Sep 2018 12:21:19 +0100
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Załączniki

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PURDA

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o:

  1. podanie daty wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie pisma Nadleśnictwa
  Olsztyn datowanego na 27.11.2018, znak ZG.7312.4.2018

  Proszę o skan strony z dziennika podawczego lub innego dokumentu
  poświadczającego datę wpływu.

  2. przesłanie kopii (skanu) _obwieszczenia_ Wójta Gminy Purda o którym
  mowa w art. 42ab ust. 2, w którym podaje on do publicznej wiadomości
  termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego, o
  którym mowa w piśmie Nadleśnictwa Olsztyn z dn. 27.11.2018
  ZG.7312.4.2018

  Żądane informacje proszę przesłać w formie plików komputerowych
  (skanów) na adres email {{ email }}

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź

 • wniosek OS.1431.135.2018 przez PURDA

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4
  grudnia 2018 r. informuję, że:

  Informacja Wójta Gminy Purda w sprawie polowania dostępna jest na stronie.

  *http://www.purda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/144888/informacja_o_polowaniu_zbiorowym*

  Pismo Nadleśnictwa Olsztyn dot. terminów polowania wpłynęło do urzędu
  27.11.2018 r.

  W załączeniu przesyłam wyciąg z dziennika korespondencyjnego Urzędu
  Gminy w Purdzie.

  --
  Pozdrawiam
  Iwona Zawadzka
  Kierownik Referatu
  Organizacyjnego i Spraw
  Obywatelskich
  tel. 895228956

  Załączniki