Instytucja: 

ROZOGI

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedż na wniosek - prawo łowieckie przez ROZOGI

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
  sierpnia 2018 r. dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgodnie
  z ustawą Prawo łowieckie zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r. Gmina Rozogi
  informuje:

  1. iż do chwili obecnej, tj. do 10 września nie wpłynęły jeszcze od
  dzierżawców czy zarządców żadne plany polowań zbiorowych.

  2. iż po wpłynięciu do urzędu gminy planów polowań zbiorowych zgodnie
  z art. 42ab Gmina poda do publicznej wiadomości w wymaganym terminie w
  sposób zwyczajowo przyjęty (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń ) i
  umieści na stronie internetowej Urzędu: www.rozogi.pl wymagane informacje.

  3. iż do chwili obecnej żaden dzierżawca ani zarządca nie przekazał
  informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
  indywidualnym.

  Pozdrawiam

  Marzena Dzierlatka

  Gmina Rozogi

  Tel.: 897226002