Instytucja: 

RYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

14

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-08-31 11:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-08-31 12:43

 • Pismo z dnia 31 sierpnia o udostępnienie informacji publicznej. przez RYN

  Dzień dobry,
  Gmina Ryn nie posiada danych dotyczących polowań zbiorywch itp.
  W celu otrzymania powyższych danych proszę o zgłoszenie się do obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Ryn.

  Pozdrawiam

  Natalia Banul
  Urząd Miasta i Gminy w Rynie
  ul. Ratuszowa 2
  11-520 Ryn
  tel. 87/4293970
  fax 87/4293974

 • Re: Pismo z dnia 31 sierpnia o udostępnienie informacji publicznej. przez krzysztof

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć przez "Gmina Ryn nie posiada danych dotyczących polowań zbiorowych itp.".

  Zgodnie z art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest podmiotem obowiązanym do poinformowania (m.in. na stronie internetowej gminy) mieszkańców gminy o terminach i miejscach polowań zbiorowych oraz do przyjmowania ewentualnych sprzeciwów właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntów i przekazywaniu tych sprzeciwów do zarządców obwód łowieckich (kół łowieckich).
  Zgodnie natomiast z art. 42b ustawy Prawo łowieckie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest również zobowiązany do podawania na stronie internetowej gminy informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu.

  Czy mam rozumieć, że w roku 2018 do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie o terminach i miejscach polowań zbiorowych oraz ani jedno zawiadomienie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu?

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-09-03 14:54

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-03 15:00

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  Dzień dobry,
  W dniu dzisisjeszym wystąpiliśmy do Kół Łowieckich, działających w obrębie gminy Ryn o uzupełnienie dokumentacji, wypełniającej wymogi art. 8a, art. 42ab, art 42 ustawy prawo łowieckie.
  Całą dokumentację prześlemy natychmiast po otrzymaniu jej od Kół Łowieckich.

  Pozdrawiam
  Natalia Banul
  Urząd Miasta i Gminy Ryn

 • wNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH -GMINA RYN przez RYN

  Dzień dobry,
  Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź tylko dwóch kół łowieckich- Kormoran oraz Śniardwy.
  W załączniku przesyłam meile z odpowiedziami na pytania.
  Kolejne informacje prześle po otrzymaniu ich od dwóch pozostałych kół tj. Jeleń oraz Rogacz.

  Pozdrawiam

  Natalia Banul
  Urząd Miasta i Gminy w Rynie
  ul. Ratuszowa 2
  11-520 Ryn
  tel. 87/4293970
  fax 87/4293974

  Załączniki

  • kormoran_rpl1.ods
  • kormoran_mail.bmp
  • ŚNIARDWY.bmp
 • (bez tematu) przez RYN

  Dzień dpobry,
  W załączniku przesyłam kolejną informację dotyczącą polowań zbiorowych- KOŁO KORMORAN W GIŻYCKU.
  Pozdrawiam

  Natalia Banul
  Urząd Miasta i Gminy w Rynie
  ul. Ratuszowa 2
  11-520 Ryn
  tel. 87/4293970
  fax 87/4293974

  Załączniki

  • SC224E18100407080.pdf
 • Re: przez krzysztof

  Dziękuję, może warto uświadomić kołu łowieckiemu, że nadesłane zawiadomienie nie spełnia wymogów z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, ponieważ nie zawiera informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-10-04 11:25

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-10-04 14:11

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-10-04 11:25

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-10-04 14:46

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  Załączniki

  • winmail_jxU1jAT.dat
 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  Załączniki

  • winmail_vu3RSKQ.dat
 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

  Załączniki

  • winmail_fSNl7RM.dat