Instytucja: 

BABIMOST

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABIMOST

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-08-31 11:30

  odczytano w dniu 2018-08-31 12:30.

 • udostępnienie informacji publicznej - polowania przez BABIMOST

  Zgodnie z art.61 Konstytucji RP udostępniam informację publiczną dotyczącą
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy

  Po 1 kwietnia 2018 r na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

  Plany polowań zbiorowych są umieszczane na stronie internetowej Urzędu
  Miejskiego w Babimoście < www.babimost.pl > w zakładce ROLNICTWO. W formie
  papierowej plany polowań zbiorowych są wysyłane do sześciu sołectw i
  wywieszane są na urzędowych tablicach ogłoszeń.

  W planach polowań zbiorowych podany jest termin polowania, godz. rozpoczęcia
  polowania, prowadzący, uwagi.

  Na powyższej stronie internetowej podana jest informacja o miejscu
  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Sylwester Błoch

  Insp. ds. rolnictwa melioracji i leśnictwa.