Instytucja: KŁODAWA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@klodawa.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-08-31 11:30

  odczytano w dniu 2018-08-31 12:16.

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

  RDK.1431.4.2018.MJ

  Odpowiadając na e-mail z dnia 31 sierpnia 2018r. informujemy:

  Ad1.

  Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 423 "Orzeł" w
  Gorzowie Wlkp. siedziba Santocko ul. Dębowa 37:

  1) 18 sierpnia 2018 r. godzina i miejsce zbiórki : Mostek Mironice -
  godz. 4.00, obwód łowiecki nr 24,

  2) 17 listopad 2018 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

  3) 18 listopad 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

  4) 22 grudnia 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

  5) 05 stycznia.2019 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24.

  Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodawa:
  www.klodawa.pl w zakładce : ŁOWIECTWO.

  Pod adresem naszej strony jak podano wyżej, będą umieszczane informacje
  wymagane przepisami ustawy Prawo łowieckie.


  Marek Jędraszczyk

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

  RDK.1431.4.2018.MJ

  Odpowiadając na e-mail z dnia 31 sierpnia 2018r. informujemy:

  Ad1.

  Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 423 "Orzeł" w
  Gorzowie Wlkp. siedziba Santocko ul. Dębowa 37:

  1) 18 sierpnia 2018 r. godzina i miejsce zbiórki : Mostek Mironice -
  godz. 4.00, obwód łowiecki nr 24,

  2) 17 listopad 2018 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

  3) 18 listopad 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

  4) 22 grudnia 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

  5) 05 stycznia.2019 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
  - godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24.

  Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodawa:
  www.klodawa.pl w zakładce : ŁOWIECTWO.

  Pod adresem naszej strony jak podano wyżej, będą umieszczane informacje
  wymagane przepisami ustawy Prawo łowieckie.


  Marek Jędraszczyk