Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Udostępnienie informacji publicznej przez None

  Dzień dobry

  Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  dotyczącej art. 42ab ust.1 i 2 ustawy - Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1295 ze zm. ) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do tut.
  organu wpłynęły 4 ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie ( skany
  ogłoszeń w załączeniu).

  Wszystkie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są publikowane przez
  Gminę Krosno Odrzańskie na stronie internetowej:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/127/Obwieszczenia_i_ogloszen
  ia/.

  Więcej informacji może Pan uzyskać dzwoniąc na poniższe wymienione nr
  telefonów lub poprzez poniższy adres e- mail.

  pozdrawiam

  Bogdan Matuszewski

  Podinspektor

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  tel. (68) 410 97 64, tel. kom. 510 489 959 fax (68) 383 5122

  e-maill: <mailto:b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl>
  b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl

  Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

  ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

  <http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

  Opis: Opis: logo

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

  --
  Krzysztof Wychowałek
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • test 2 przez KROSNO ODRZAŃSKIE

  sprawdzam znowu

 • udostępnienie informacji publicznej przez KROSNO ODRZAŃSKIE

  Dzień dobry

  Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  dotyczącej art. 42ab ust.1 i 2 ustawy - Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1295 ze zm. ) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do tut.
  organu wpłynęły 4 ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie ( skany
  ogłoszeń w załączeniu).

  Wszystkie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są publikowane przez
  Gminę Krosno Odrzańskie na stronie internetowej:
  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/127/Obwieszczenia_i_ogloszen
  ia/.

  Więcej informacji może Pan uzyskać dzwoniąc na poniższe wymienione nr
  telefonów lub poprzez poniższy adres e- mail.

  pozdrawiam

  Bogdan Matuszewski

  Podinspektor

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  tel. (68) 410 97 64, tel. kom. 510 489 959 fax (68) 383 5122

  e-maill: <mailto:b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl>
  b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl

  Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

  ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

  <http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

  Opis: Opis: logo

  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
  adresata

  korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez pomyłkę prosimy
  niezwłocznie

  powiadom nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie
  przesyłki

  e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie
  obowiązującego prawa.

  WARNING: This message and any attachments are intended solely for email
  correspondent.

  If you received this email by mistake please inform the sender immediately.
  Copy, distribute,

  disclose and other use of email delivery, without the consent of the sender,
  is prohibited and

  may constitute a violation of applicable law.

  Załączniki