Instytucja: 

STOCZEK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • udostępnienie informacji publicznej przez STOCZEK

  Witam

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1
  kwietnia 2018r., na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie
  przesyłam.

  Ad. 1 Gmina Stoczek nie otrzymuje w formie edytowalnej wiadomości dot. daty
  rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań.

  Ad. 2 Zgodnie z treścią art. ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przesyłam
  skany zaplanowanych polowań - szt. 2 w załączeniu do e-maila.

  Ad. 3 Na stronie {{ email }} @@http://{{ email }}@@ w
  zakładce Prawo łowieckie są podawane do publicznej wiadomości informacje na
  temat terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych,
  zgodnie z

  art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Ad. 4 Na stronie {{ email }} @@http://{{ email }}@@ w
  zakładce Prawo łowieckie będą podawane do publicznej wiadomości informacje o
  miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

  Z poważaniem

  Maria Woźniak

  Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

  Urząd Gminy w Stoczku

  ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

  tel. 25 691 90 20 wew. 27

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • Skanowanie1.PDF